Een team is een groep mensen die samenwerkt;
een excellent team vertrouwd elkaar.

Vertrouwen binnen het team

Jaren geleden stond ik voor een groep professionals uit eenzelfde team. Ze moesten van de leidinggevende verplicht aanwezig zijn bij. Het uitzicht dat ik voor de groep had was een halve cirkel met 12 personen die hun armen en benen over elkaar hadden. Ze hingen letterlijk in hun stoel en keken me aan met een blik die een zekere weerstand zou kunnen uitdrukken.

Met de co-trainer zijn we rustig gestart met ons programma. Aan de hand van verhalen en metaforen hebben we heel rustig een nieuwe fundering gelegd. Langzaam gingen er na een uur al wat mensen rechtop zitten en op de laatste dag stonden alle deelnemers rond een flipover actief en met veel plezier een opdracht uit te voeren. Samen hadden ze het kader voor het nieuwe samenwerken in het team omschreven. Iedereen kwam aan het woord en werd écht gehoord. Van medewerkers waren ze samenwerkers geworden.

Werkplezier

Het werkplezier en effectiviteit is in elk team is gebaseerd op vertrouwen, hier zijn vele boeken over geschreven. Vertrouwen is immers de fundering van elke relatie.

Interessante volgende vraag is, welke betekenis geven we aan vertrouwen?

De Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama omschreef vertrouwen  als ‘de verwachting dat mensen zich op basis van gemeenschappelijke normen fatsoenlijk en eerlijk zullen gedragen’ en de Deense filosoof Knud Ejler Løgstrup, schrijft dat vertrouwen de natuurlijke houding van mensen is.

Welke betekenis je ook aan het woord vertrouwen geeft, in een team gaat het over samen betekenis geven aan dit woord. te denken aan zien en gezien worden, verantwoordelijkheid geven en nemen en in gesprek zijn en blijven.

Wat betekent vertrouwen voor jou in je team? De GO-team training geeft een reset aan de samenwerking in je team.

Trainers

"Samenwerken is kijken met je gevoel of luisteren met je ogen"
Ingrid Solleveld
Founder en trainer/coach
"Een team gaat vliegen wanneer je weet hoe het werkt"
Merel van Doorn
Fysiotherapeut en trainer/coach

Meer weten?

Praktische informatie

In overleg plannen we de training. We stemmen de inhoud op maat af.